3/23/15

രഹസ്യം

അരുത്‌, കളയരുതെന്നെ
ഞാനൊരു കാര്യം
പറഞ്ഞോട്ടെ.

മറന്നുവോ നീ എന്നെ?
ഒരു ദുര്‍ബല നിമിഷത്തില്‍
ആരോരു മറിയാതെ
എന്നോടൊത്തൊളിച്ചോടാന്‍
നീയും നിനച്ചതല്ലേ?
അത് പിന്നെ
തിരുത്തിയതല്ലേ?
ആരോടും ഒരിക്കലും
പറഞ്ഞില്ല ഞാന്‍
അത് നമുക്ക് മാത്രമറിയുന്ന
കുഞ്ഞു രഹസ്യം.

എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
കരുതി വയ്ക്കണം,
നാളെയ്ക്കായ്.
ഒന്നിനും പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍
എന്നെപ്പോലൊരു
പാവത്തെയെങ്കിലും!

വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ
കൈയ്യിൽ കിട്ടിയൊരു
സുന്ദരൻ കയർ,
കളയാനായ് നോക്കവേ
ചിരിച്ചുകൊണ്ടോതിയത്.......

****************************