4/12/13

ഒരു വിഷുക്കാലം കൂടി

                                                                                               കവിത


                                                                            അനിത പ്രേംകുമാര്‍ , ബാംഗ്ലൂര്‍ 
ഏപ്രില്‍  മാസം ഇത് , വേനൽ കഠിനമായ്,
മാവുകൾ, പ്ലാവുകൾ , കായ്ച്ചു നിൽക്കൂ .
പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുകാര്‍ വന്നെത്തി ,
"പാള വണ്ടീ"* ലൊന്നു  ചുറ്റീടെണം  !

പച്ച മാങ്ങ തിന്നു വെള്ളം കുടിക്കവേ,
അമ്മൂമ്മ ചൊല്ലുന്നു " അരുത്, മോളേ"
വയറിനു കേടിതെ ന്നറി യാത്തകൊണ്ടല്ല ,
ഉണ്ണി മാങ്ങയ്ക്കെന്തു സ്വാദാണെന്നോ!

                 
പലതരം മാമ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിലും അതില്‍,
നാട്ടു മാങ്ങയ്ക്കെന്തു മധുരമാണ്!
മാവിൻ ചുവട്ടിലായ് കാത്തു ഞാൻ നിൽക്കവേ ,
കാറ്റൊന്നു വീശുന്നു  , അടരുന്നു,  മാങ്ങകൾ---

കൊന്നകൾ പൂത്തിതു , സ്വർണ്ണ വർണ്ണ ങ്ങളായ്  ,
വന്നുവല്ലോ വിഷു, ആഘോഷമായ് --
വയലിലെ വെള്ളരി മൂത്തു , പഴുത്തല്ലോ ,
സംക്രമത്തിന്‍ നാള്‍  വിളവെടുപ്പ് ---

കൊന്നയും, മാങ്ങയും , വെള്ളരി, ചക്കയും,
കോടി മുണ്ടും നവ ധാന്യങ്ങളും.
കോയക്ക,  കണ്ണാടി, സ്വർണ്ണവും , വെള്ളിയും
എല്ലാമൊരുക്കുവാൻ കൂടി ഞങ്ങൾ --

ബോംബുകൾ, ഓലപ്പടക്കങ്ങൾ , കാന്താരീ,
പൂക്കുറ്റി , ചക്ക്രങ്ങൾ , കമ്പി ത്തിരി.
പൂത്തിരി കത്തുന്ന നേരത്തെന്നനിയന്‍റെ
കണ്‍കളിൽ കണ്ടു , ഞാൻ മറ്റൊരു പൂത്തിരി!

കാലത്ത് നാല് മണിയ്ക്കെ ണീപ്പിച്ചച്ഛൻ,
കണികാണിച്ചമ്മൂമ്മ,  വന്ദി ച്ചു  കാൽക്കലും.
ഉപ്പില് മുക്കിയ വെല്ല ത്തിൻ  കഷണങ്ങൾ
വായിലെയ്ക്കിട്ടിട്ടു ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലിയോ?

മക്കളെ, മധുരവും കയ്പ്പും നിറഞ്ഞതാ -
-ണീ   ജീവിതം , അത്  സ്വീകരിക്കൂ --
കൈ നീട്ടം  വാങ്ങിയി ട്ടവിടുന്നെണീക്കവേ
വന്നെത്തീ കൂട്ടുകാർ , പിന്നെ- നാട്ടുകാരും --

      *          *               *
* പാള വണ്ടി
കമുകിൻ പാള യുടെ ഓല പോലത്തെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം
ഒരാള്പാളയിലിരിക്കും.
മറ്റെയാൾ നട വഴിയിലൂടൊക്കെ വലിച്ചോണ്ട്  പൊകും.
തളരുമ്പോൾ മറ്റെയാൾ ഇരിക്കും, ഇരുന്നയാള്‍ വലിക്കും.പാള കീറി, ഇട്ട കുപ്പായവും കീറുമ്പോള്‍ കളി നിര്‍ത്തും.
നാട്ടിന്‍ പുറത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട  വിനോദം ആയിരുന്നു ഇത് .