12/14/12

എല്ലാമറിയുന്നവന്‍ ഈശ്വരന്‍

    അനിതപ്രേംകുമാര്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍
ഈ ജന്മം മനോഹരം.
ഈ ഭൂമിയില്‍ ജനിച്ചു,
ഭൂമി വളരെ സുന്ദരി.
ഈ ഞാനും , നിങ്ങളും,
സര്‍വ ചരാ ചരങ്ങളും,
സുന്ദരമായ സൃഷ്ടികള്‍ .

എന്‍റെജനനം ഞാന്‍ അറിഞ്ഞു.
എന്‍റെ മരണവും എനിക്ക് കാണാം.
കണ്ണ് കാണാതായി,
കാതു  കേള്‍ക്കാതായി,
കാല് വയ്യാതായി,
സ്പര്‍ശന മറിയാതായി,
ആളെ  അറിയാതായി,
ആരും   കിടക്കേണ്ട  .

കത്തി നില്‍ക്കുന്ന സൂര്യന്‍
പെട്ടെന്നസ്തമിക്കുംപോലെ,
മാനത്ത് തെളിഞ്ഞൊരു മഴവില്ല്
മാഞ്ഞു പോയതുപോലെ,
പുല്‍നാമ്പിന്‍ തുമ്പത്തെ മഞ്ഞുതുള്ളി
താഴെ വീണുടഞ്ഞതുപോലെ,
പോകാന്‍ നമുക്ക് കഴിയുമോ?


പുനര്‍ജന്മമെന്നത്
സത്യമോ, മിഥ്യയോ?
സത്യമെങ്കില്‍,
 അതീ ഭൂമിയില്‍ തന്നെയോ?
മറ്റൊരു  ഗ്രഹത്തിലുമായ്ക്കൂടെ?

ഈ ഞാന്‍ എന്ന് പറയുന്നത്
ജീവനാണെങ്കില്‍,
ആ ജീവന്‍ ഈശ്വരാംശമാണെങ്കില്‍
മരണശേഷമെങ്ങനെ
സ്വന്തമായൊരു നിലനില്‍പ്?
എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തില്‍  ലയിക്കില്ലെ?

എനിക്കൊന്നു മറിയില്ല.
എല്ലാമറിഞ്ഞാല്‍
ഞാന്‍ ഈശ്വരനാകില്ലേ?


 ------------------------------------------------------