11/20/12

മിസ്കോള്‍
                       അനിത പ്രേംകുമാര്‍ , ബാംഗ്ലൂര്‍ഇന്നലെ വന്നൊരു മിസ്കോളിന്‍ ലഹരിയില്‍,

ഇന്നവള്‍ സ്വപ്നത്തിന്‍ മഞ്ചലേറി.

ഇതുവരെയില്ലാത്ത പുതിയ വികാരങ്ങള്‍,

ഇതളിട്ടു തന്നുള്ളില്‍, പൂത്തുലഞ്ഞു.

മിസ്കോളില്‍ അവന്‍ ചൊന്ന പുന്നാര വാക്കുകള്‍,

മിന്നി ത്തെളിഞ്ഞു , പതഞ്ഞുയര്‍ന്നു.

കാണാന്‍ കൊതിയായി, കാത്തുനില്‍ക്കാന്‍ വയ്യ,

കാണാത്തൊരാള്‍ക്കായ്‌ മനം തുടിച്ചു.

മുത്തങ്ങള്‍  എമ്പാടും തന്നവന്‍, പുളകത്താല്‍,

കോരിത്തരിച്ചവള്‍, നിശ്ചലയായ്‌ !!

 എന്ന് വരുമെന്ന്  ചോദിച്ച നേരത്തു ചൊന്നവന്‍,

 വന്നിടൂ, എന്‍ നാട്ടില്‍,എന്‍റെ വീട്ടില്‍.

കിട്ടിയ  മാലയും വളകളുമായവള്‍,

കണ്ണൂ രിലേക്കുള്ള ബസ്സിലേറി.

മിസ്കോളിന്‍ നാഥനാം എഴുപതുകാരനെ,

കണ്ടവള്‍  ഞെട്ടി ത്തരിച്ചു പോയി.

ബോധമില്ലാതവള്‍ താഴെ വീണെങ്കിലും,

താങ്ങിയെടുത്തല്ലോ പോലീസുകാര്‍.

പിറ്റേന്ന് പത്രത്തില്‍ വായിച്ചുനാമെല്ലാം,

പൊട്ടിചിരിച്ചുപോയ്‌  നാട്ടുകാരും .

------------------------------------------------------