5/6/18

എന്തിനാണ് കവികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ? 🤔

എന്തിനാണ് കവികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ? 🤔


ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി മാസങ്ങളോളം (അതോ വർഷമോ !) ചിന്തിച്ചിരുന്നു.
എടുത്തു പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. അഥവാ തോന്നിയ കാരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല.
സ്വയം അപമാനിക്കപ്പെട്ടവൾ ആയി നിരന്തരം തോന്നി...
സ്നേഹം, പരിഗണന, അംഗീകാരം, ആദരവ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജോലിയെടുക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വെറുമൊരു ശരീരം മാത്രമായി തോന്നി..
(ഒക്കെ എന്റെ തോന്നലുകൾ മാത്രം.. ആരും കാരണക്കാർ അല്ല )
ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് അസാധ്യമായതിനാൽ കണ്ടെത്തിയ പോംവഴി ആത്മഹത്യ ആയിരുന്നു..
തൂങ്ങി മരണമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.. ഉള്ളതിൽ മനോഹരമായ മരണം അതാവും എന്ന് തോന്നി.
ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പച്ച കോട്ടൺ സാരിയും തിരഞ്ഞെടുത്തു..
അപ്പോഴാണ് ദൈവം കവിതകൾ തന്നത്..
ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിൽ നിന്നും കവിതകളുടെ കൈപിടിച്ചു തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു.
സ്വന്തം സന്തോഷം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാൻ പഠിച്ചു.
ചുറ്റുമുള്ള ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാതെ... ഇന്നും അത് തുടരുന്നു...
ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ കവിതകൾക്കാവുമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് കവികൾ ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നത് ! 🤔
എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ , അല്ലെ !
- അനിത പ്രേംകുമാർ -

1 comment: