3/4/13

സിംഹ നാദം


അച്ഛന്‍റെ കവിതകള്‍ 
 

പൊട്ടിയ വാളും ഉടഞ്ഞ ശംഖും തന്ന്
എന്നോമനേ നിന്നെയനുഗ്രഹിക്കാം.
കൊല്ലാം, മരിക്കാം, ജയിച്ചു കേറാമെന്ന്,
നാളെയൊരു സാമ്രാജ്യമോമനിക്കാമെന്ന്.

ആരെയും സ്നേഹിക്ക വേണ്ട കുഞ്ഞേ-
അവര്‍ നിന്നെയെറിയുന്ന ചുഴികളില്‍-
 -നിന്നുമാഴങ്ങളില്‍ നിന്നും
നീ പിന്നെ വീണ്ടും ഉയിര്‍ത്തെണീക്കുമ്പോള്‍

വെട്ടിപ്പിടിക്കുക, ഓര്‍ത്തു ചിരിക്കുക,
ഈ ഉടഞ്ഞ ശംഖില്‍ നിന്‍റെ സിംഹ നാദം മുഴക്കുക.

                                                                         കെ. ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍, തില്ലെങ്കേരി

(അദ്ദേഹം  അവസാന നാളുകളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡയറിയില്‍ നിന്നും എടുത്തെഴുതുന്നത്. ഈ കവിതകള്‍  ഞങ്ങള്‍ കാണുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴാണ്. പലതും കുത്തിക്കുറിക്കുന്നതിനിടയില്‍  തിളങ്ങി നിന്ന ചില കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകള്‍. അതിലോന്നാണിത്. മുമ്പ് കിട്ടിയ ഒന്ന് -കാക്കയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്- ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഇട്ടിരുന്നു. 
പൊട്ടിയ വാളും ഉടഞ്ഞ ശംഖും എന്ന ഈ കവിത മലയാള കവിതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കുമായി  സമര്‍പിക്കുന്നു)