1/28/19

ഒരു പകൽക്കിനാവ്ആരാ?

ഞാനാ.

ഞാന്‍എന്നാല്‍ ?

യുഗങ്ങള്‍ക്കും
അപ്പുറത്ത് നിന്നും
നിങ്ങളെ കാണാന്‍
വന്ന ആള്‍.

ആഹാ,
കൊള്ളാം!

പക്ഷേ..
എനിക്ക്
നിങ്ങളെ
അറിയില്ലല്ലോ?

എനിക്കറിയാലോ!

എങ്കില്‍ ശരി.
എന്താ വേണ്ടേ?

ഒന്ന് കാണണം

കണ്ടിട്ട്?

വിശേഷങ്ങള്‍
പറയണം,
അല്‍പ നേരം
ഒന്നിച്ചിരിക്കണം.

ഇരിക്കാലോ..
ദാ..
അങ്ങോട്ട്‌
കയറി
ഇരുന്നോളൂ.
ചാരു കസേര
പഴേതാ..
സൂക്ഷിച്ച് വേണം..

ഇരുന്നു.
ചായ കുടിച്ചു.
യുഗങ്ങളുടെ
വിശേഷങ്ങള്‍
പറഞ്ഞു .

പതുക്കെ
എനിക്കും
പഴയ
ഓര്‍മ്മകള്‍
തിരിച്ചു കിട്ടി.

എന്‍റെ
വിശേഷങ്ങള്‍
പറഞ്ഞു
തീരും മുന്നേ
അയാള്‍
ഇറങ്ങി നടന്നു

മറ്റാരോ
ഇതുപോലെ
കാത്തിരിക്കുന്നു
പോലും!

പോട്ടെ ..
പുല്ല്!
എന്തിനാണാവോ
പിന്നെ
വന്നത്!

**********

 (അനിത പ്രേംകുമാര്‍)

No comments:

Post a Comment